top of page
  • Zdjęcie autoraNatalia Grzywacz

Automatyzacja w księgowości i finansach - krótki przewodnik.

Zaktualizowano: 11 cze


Pani siedzi przy komputerze

Ewolucja technologii nieustannie kształtuje otaczający nas świat, przekształcając tradycyjne modele pracy i wprowadzając innowacje w każdym sektorze. Kiedy myślimy o dziale księgowo-finansowym, wyobrażenia o pełnych papierów biurkach i ciągłym wprowadzaniu danych ręcznie mogą być pierwszymi, które przychodzą nam na myśl. Jednak rzeczywistość jest zupełnie inna. W epoce cyfrowej, sektor ten jest świadkiem prawdziwej rewolucji, w której cyfrowi współpracownicy stają się kluczowymi graczami.


Jak więc nowoczesna technologia przekształca tradycyjne działania księgowo-finansowe w bardziej wydajne, dokładne i innowacyjne procesy?Zacznijmy od krótkiej definicji:


Robotyzacja Procesów Biznesowych (RPA) to technologia, która pozwala na automatyzację rutynowych, powtarzalnych zadań w biznesie poprzez wykorzystanie oprogramowania - robota, które naśladuje działania ludzi w systemach informatycznych.
Jakie zadania i procesy najlepiej automatyzować?


Kiedy decydujemy się na robotyzację pewnych procesów w organizacji, istotne jest, aby wiedzieć, które z nich nadają się do tego najlepiej. W analizie pomocne mogą okazać się poniższe kryteria wyboru procesów do automatyzacji:


  • Procesy powtarzalne:

Oznacza to zadania wykonywane w taki sam sposób za każdym razem. Jeśli proces jest stały i nie wymaga ludzkiego osądu, jest idealny do automatyzacji. Na przykład, proces wprowadzania danych z faktur do systemu jest powtarzalny i można go łatwo zautomatyzować.


  • Wysoki wolumen transakcji:

Procesy, które obejmują duże ilości transakcji, są doskonałymi kandydatami do automatyzacji. Przykładowo, jeśli dział finansowy regularnie odpowiada za rozliczenia bankowe i musi porównywać setki transakcji bankowych z wpisami księgowymi każdego dnia, automatyzacja tego procesu może być kluczem do zwiększenia efektywności.


  • Standardowe wejścia i wyjścia:

Jeśli dane wejściowe i wyjściowe w procesie są konsekwentne i łatwo zidentyfikowalne, ułatwia to proces automatyzacji. Dla działu księgowości, standardowy format faktur jest idealny do automatyzacji, ponieważ system może łatwo rozpoznać potrzebne dane.


  • Niski poziom wyjątków:

Procesy, które rzadko napotykają na niestandardowe sytuacje lub błędy, są łatwiejsze do automatyzacji. Gdy proces jest prosty i przejrzysty, bez konieczności podejmowania skomplikowanych decyzji, ryzyko błędów jest minimalne, co sprawia, że jest idealnym kandydatem do robotyzacji.Kiedy już znamy kluczowe kryteria wyboru procesów do automatyzacji, warto zastanowić się, które zadania w działach księgowo-finansowych są najczęściej poddawane tej transformacji. Znając typowe obszary do zautomatyzowania, możemy lepiej dostosować nasze podejście i strategię do własnych potrzeb.
Które procesy w świecie finansów najczęściej przyjmują pomoc "cyfrowych rąk"?


Rozliczanie faktur:

Automatyzacja w obszarze rozliczania faktur zaczyna się od momentu, gdy faktura wchodzi w cykl życia firmy. Cyfrowi Współpracownicy mogą przechwytywać dane z faktur, eliminując potrzebę ręcznego wprowadzania informacji. Następnie systemy mogą automatycznie porównywać te dane z odpowiednimi zamówieniami czy umowami. Jeśli dane się zgadzają, płatność może być inicjowana bez ingerencji człowieka, co przyspiesza proces i zmniejsza ryzyko błędów.


Rekoncyliacja kont bankowych:

Rekoncyliacja, czyli proces porównywania transakcji bankowych z wpisami księgowymi, bywa czasochłonna i narażona na błędy, jeśli jest wykonywana ręcznie. Automatyzacja tego procesu pozwala na niemal natychmiastowe porównanie tych danych, identyfikując rozbieżności i umożliwiając szybką korektę.


Generowanie raportów finansowych:

Dzięki automatyzacji, generowanie raportów, które kiedyś zajmowało dni lub nawet tygodnie, teraz może być zrealizowane w ciągu kilku godzin lub minut. Systemy mogą zbierać dane z różnych źródeł, przetwarzać je i prezentować w klarownej formie, dostosowanej do potrzeb danej organizacji.


Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami:

Zamiast polegać na ludziach do monitorowania płatności i wysyłania przypomnień, Cyfrowi Współpracownicy mogą śledzić te płatności w czasie rzeczywistym. Jeśli płatność jest opóźniona, system automatycznie wysyła przypomnienie, co pomaga w utrzymaniu płynności finansowej.


Przetwarzanie wypłat:

Obliczanie wynagrodzeń pracowników, zwłaszcza w dużych organizacjach, może być skomplikowane. Automatyzacja tego procesu pozwala uwzględnić różne czynniki - od podstawowej stawki godzinowej, przez premie, po nadgodziny - i dokładnie obliczyć należne wynagrodzenie. Co więcej, systemy mogą również uwzględniać składniki takie jak podatki, ubezpieczenia społeczne czy świadczenia dodatkowe, co gwarantuje, że każdy pracownik otrzymuje dokładnie tyle, ile powinien.


Budżetowanie i prognozowanie:

W dziale księgowo-finansowym, dokładne budżetowanie i prognozowanie są kluczem do sukcesu. Tradycyjnie, te procesy wymagały zbierania danych z wielu źródeł, co było czasochłonne i narażone na błędy. Dzięki RPA, można zautomatyzować zbieranie tych danych, co znacząco skraca czas potrzebny na ich analizę. Roboty mogą również przeprowadzać bieżącą analizę wahań finansowych w porównaniu z założonymi budżetami i prognozami, umożliwiając szybsze dostosowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych.


Zarządzanie podatkami:

Dział księgowo-finansowy jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe rozliczenie podatków. Zastosowanie RPA w tym obszarze pozwala na automatyczne zbieranie wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji, a także ich weryfikację pod kątem spójności i zgodności z obowiązującymi przepisami. Ponadto, roboty mogą być programowane do monitorowania zmian w przepisach podatkowych, co ułatwia dostosowywanie się do nowych wymogów i minimalizuje ryzyko błędów.


Zarządzanie aktywami trwałymi:

Aktywa trwałe, takie jak budynki, maszyny, urządzenia czy sprzęt komputerowy, wymagają regularnej kontroli i monitorowania przeglądów technicznych. RPA może automatycznie monitorować te aktywa, rejestrując wszelkie przychody i rozchody składników majątku, a także weryfikować zasadność zastosowanych stawek amortyzacyjnych z okresem ich użytkowania . Roboty mogą także przeprowadzać regularne przeglądy wartości aktywów, co pomaga w dokładniejszym szacowaniu ich wartości i prognozowaniu przyszłych inwestycji.


Analiza kosztów:

W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym, firmy muszą dokładnie analizować i kontrolować swoje koszty. Tradycyjne metody analizy często są czasochłonne i nieprecyzyjne. Dzięki RPA, firmy mogą automatycznie zbierać dane z różnych źródeł i przeprowadzać dokładne analizy kosztów. Roboty mogą identyfikować obszary potencjalnych oszczędności, monitorować wydatki w porównaniu z założonymi budżetami, a także przewidywać przyszłe koszty oparte na historycznych danych.


Ostatecznie, automatyzacja w księgowości i finansach nie tylko przyspiesza procesy i redukuje błędy, ale również pozwala specjalistom w dziedzinie finansów skupić się na bardziej wartościowych i strategicznych zadaniach.
Jak automatyzacja w księgowości i finansach może wyglądać w praktyce?Poniżej przedstawimy przykład schematu działania robota na podstawie analizy procesu rozliczania faktur, które jest jednym z kluczowych procesów w każdym dziale księgowo-finansowym. Składa się z wielu kroków, które muszą być dokładnie przestrzegane, aby zapewnić prawidłowość i terminowość płatności. Automatyzacja tego procesu może przynieść znaczące korzyści w zakresie efektywności i dokładności.
Zestawienie kroków procesu rozliczania faktur w wersji tradycyjnej i po automatyzacji
Co przyniesie przyszłość…

W ciągu ostatnich lat obserwowaliśmy dynamiczny rozwój technologii RPA (Robotic Process Automation) w obszarach księgowości i finansów. Według raportu Deloitte z 2022 roku, 73% organizacji w skali globalnej korzysta już z technologii RPA, a ponad połowa planuje zwiększyć inwestycje w tej dziedzinie w najbliższej przyszłości. Ta tendencja jest wyjątkowo silna w sektorze finansowym, gdzie precyzja i szybkość są kluczowe. Przyszłość zapowiada się więc obiecująco...


Słowem podsumowania…

Automatyzacja w księgowości i finansach pozwala nie tylko zaoszczędzić czas i zredukować ryzyko błędów, ale także ułatwia śledzenie płatności i zapewnia lepszą widoczność finansów firmy. Co więcej, dzięki cyfrowemu przechowywaniu faktur, firma może łatwo dostosować się do wymogów prawnych dotyczących archiwizacji dokumentów. W dobie rosnącego nacisku na efektywność i dokładność, automatyzacja tego kluczowego procesu jest nie tylko pożądana, ale wręcz niezbędna.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!


Jeśli po przeczytaniu tego artykułu masz więcej pytań dotyczących etapów wdrożenia, szkoleń lub jakiegokolwiek innego tematu związanego z robotyzacją w dziale księgowo-finansowym, nie krępuj się! Pozostaw swoje dane kontaktowe, a my z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.


63 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page