top of page
współpracownicy

Roboty RPA w dziale HR

RPA przekształca monotonne, czasochłonne zadania w efektywne operacje, co pozwala zespołom skupić się na bardziej strategicznych i wartościowych inicjatywach.

CO ROBIMY?

Nasza firma specjalizuje się w przekształcaniu tradycyjnych metod pracy w sektorze zarządzania zasobami ludzkimi, wykorzystując do tego nowoczesne technologie RPA (Robotic Process Automation). Implementujemy roboty programowe, które automatyzują zadania wykonywane na komputerach, dostosowując je do konkretnych wymagań i potrzeb Twojego biznesu. Nasze systemy automatyzacji są projektowane na miarę, co pozwala na optymalizację procesów w Twojej firmie i zapewnienie efektywności operacyjnej.

JAK TO ROBIMY?

Technologia RPA jest wykorzystywana w dziale zasobów ludzkich do usprawnienia czasochłonnych zadań, takich jak zarządzanie dokumentacją pracowników, rekrutacja, czy procesowanie płac. Początkowy etap tego procesu obejmuje identyfikację i mapowanie kluczowych procedur w HR, które najlepiej nadają się do automatyzacji. Po tym, konstruowane są specjalistyczne roboty RPA, które są zdolne do efektywnego i dokładnego wykonania tych zadań, zastępując ręczne procedury realizowane przez pracowników HR. Dzięki temu, dział zasobów ludzkich może skoncentrować się na bardziej strategicznych i angażujących aspektach pracy, podczas gdy rutynowe i powtarzalne zadania są automatyzowane.

CO MOŻESZ ZYSKAĆ?

Implementacja robotyzacji w Twojej firmie przynosi nie tylko oszczędności czasowe i redukcję błędów, ale również znaczące korzyści ekonomiczne. Nasze roboty RPA działają nieustannie, 24 godziny na dobę, co znacznie usprawnia procesy i przyspiesza wykonanie zadań. Automatyzacja rutynowych prac umożliwia pracownikom skoncentrowanie się na bardziej strategicznych i wartościowych zadaniach, co przekłada się na ich większe zadowolenie zawodowe i rozwój kariery. Efektem tych działań jest nie tylko lepsze wykorzystanie danych i optymalizacja kosztów operacyjnych, ale również wzrost wydajności, precyzji i konkurencyjności firmy na rynku.

CO MOŻEMY ZAUTOMATYZOWAĆ?

 • Rekrutacja: Automatyczne przeszukiwanie baz danych CV, skanowanie dokumentów kandydatów pod kątem kluczowych słów i sortowanie kandydatów.

 • Onboarding nowych pracowników: Automatyzacja procesu wprowadzenia nowego pracownika, w tym tworzenie kont, udostępnianie zasobów i szkoleń.

 • Zarządzanie danymi pracowników: Automatyczne aktualizowanie danych pracowników w systemie HR.

 • Rozliczanie czasu pracy: Automatyczne zbieranie i przetwarzanie kart czasu pracy, obliczanie nadgodzin i prowadzenie ewidencji urlopów.

 • Wypłata wynagrodzeń: Automatyczne przetwarzanie listy płac, w tym obliczanie wynagrodzenia, potrąceń i składek.

 • Zarządzanie szkoleniami: Automatyczne rejestrowanie pracowników na szkolenia, monitorowanie ich postępów i zbieranie opinii po zakończeniu kursu.

 • Oceny wydajności: Automatyczne zbieranie informacji na temat wydajności pracowników i generowanie raportów dla menedżerów.

 • Zarządzanie benefitami: Automatyczne przetwarzanie zgłoszeń dotyczących benefitów dla pracowników, takich jak ubezpieczenie zdrowotne, pakiety sportowe czy plany emerytalne

 • Zgłoszenia HR: Automatyczne przetwarzanie i odpowiedzi na rutynowe zapytania od pracowników dotyczące polityki firmy, korzyści czy innych kwestii.

 • Zarządzanie rocznymi rozmowami oceniającymi: Automatyzacja procesu planowania, przeprowadzania i archiwizowania rozmów rocznych z pracownikami.

 • Zarządzanie rotacją pracowników: Automatyczne monitorowanie wskaźników rotacji pracowników i generowanie alarmów dla HR w przypadku potencjalnych problemów.

 • Przeprowadzanie ankiet pracowniczych: Automatyczne tworzenie, dystrybucja i analiza ankiet wśród pracowników.

 • Zarządzanie procesami rekrutacyjnymi: Automatyczne śledzenie etapów rekrutacji i komunikacja z kandydatami.

 • Zarządzanie zasobami i alokacją pracowników: Automatyczne planowanie i przydzielanie pracowników do projektów w oparciu o ich umiejętności i dostępność.

 • Automatyczne raportowanie HR: Generowanie miesięcznych/rocznych raportów dotyczących wskaźników HR, takich jak rotacja pracowników, wskaźnik satysfakcji czy koszty zatrudnienia.

Chcesz zautomatyzować inny proces?

 

Opisane powyżej zastosowania technologii RPA stanowią jedynie przykładowy wachlarz możliwości automatyzacji różnorodnych procesów biznesowych. W zależności od unikalnych wymagań i celów Twojej firmy, istnieje wiele innych obszarów, które mogą skorzystać z automatyzacji. Nasz zespół ekspertów zajmie się analizą i identyfikacją tych procesów w Twoim przedsiębiorstwie, które najlepiej nadają się do wdrożenia RPA. Skoncentrujemy się na zrozumieniu specyfiki Twojego biznesu i stojących przed nim wyzwań, aby móc zaoferować najbardziej skuteczne i dopasowane rozwiązania automatyzacyjne. 

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Myślisz o poprawie efektywności Twojej firmy?

Opisz nam charakter Twojej działalności, kluczowe operacje i oczekiwania. My pomożemy Ci wdrożyć odpowiednie mechanizmy.

Podczas niezobowiązującej rozmowy przedstawimy, jak za pomocą automatyzacji możesz podnieść komfort pracy Twojego zespołu i osiągnąć lepsze rezultaty.

Michał Zaremba zdjęcie CEO

Zamów bezpłatną konsultację,

a skontaktujemy się z Tobą i porozmawiamy o potencjale robotyzacji w Twojej firmie!

Dziękujemy za wypełnienie formularza kontaktowego! Odezwiemy się w najbliższym możliwym terminie.

Michał Zaremba

Co-Founder & CEO

Jakie są dalsze kroki?

Po otrzymaniu przez Nas wypełnionego formularza, skontaktujemy się najszybciej jak jest to możliwe, w celu ustalenia dogodnego terminu konsultacji. Podczas niezobowiązującej rozmowy, zapoznamy się z charakterystyką Twojego przedsiębiorstwa, omówimy obecne potrzeby i wyzwania.

Podczas rozmowy postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje wątpliwości.

bottom of page