top of page
  • Zdjęcie autoraNatalia Grzywacz

Jak robotyzacja procesów biznesowych wpływa na produktywność i zaangażowanie pracowników?

Zaktualizowano: 11 cze
pracownicy firmy

Ponad połowa pracowników zgłasza stosunkowo niską produktywność w pracy.. 

 

Dzisiaj już wiemy, że ostatnie lata pandemii wywołały głębokie zmiany w organizacji pracy. Pracodawcy borykają się z wyzwaniami, które przyniosły nowe modele pracy, takie jak zdalna czy hybrydowa, poszukując skutecznych metod oceny efektywności swoich zespołów oraz badania ich satysfakcji z wykonywanej pracy.  

 


 

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się najnowszym badaniom satysfakcji i zaangażowania pracowników pod względem kluczowych czynników wpływających na te obszary.

Skupimy się także na tym, jak robotyzacja procesów biznesowych może odpowiedzieć na potrzeby pracowników.  

 

 

Wyniki badań McKinsey wskazują na istnienie sześciu różnych grup pracowników, od bardzo niezadowolonych i biernych (ok 10 proc.) do tzw. "thriving stars” (ok 4 proc.), czyli wyjątkowo zaangażowanych i wpływających pozytywnie na innych​​​​. Pomiędzy tymi dwoma biegunami znajduje się ogromny środek pracowników, którzy doświadczają różnych poziomów zaangażowania i satysfakcji, które wpływają na ich wydajność i poczucie dobrego samopoczucia. Głównym wyzwaniem dla organizacji jest odsunięcie jak największej liczby pracowników od wysoce niezadowolonej grupy w kierunku większego zaangażowania.

Taka strategia dałaby pracownikom możliwość rozwijania swoich umiejętności, zmniejszając wskaźniki niezadowolenia i zmęczenia oraz przynosząc wyraźne korzyści finansowe i organizacyjne w dłuższej perspektywie. 

  

 

 

Jakie czynniki wpływają na niskie zaangażowanie w pracy? 

 

 

Badanie skupiało sie na 12 czynnikach, które wpływają w różnym stopniu na poziom zadowolenia pracowników. Zauważono, że sześć głównych czynników wpływa znacząco na straty finansowe w firmie, a większość pracowników w firmach doświadcza przynajmniej jednego z tych czynników, co prowadzi do ich niezadowolenia i braku zaangażowania, a w efekcie do niższej wydajności. czynniki niezadowolenia z pracy

 


Co istotne, na szczycie tej piramidy pojawił się znaczący czynnik dotyczący odczuwania satysfakcji z wykonywania znaczącej pracy. Oznacza, że wykonywane zadania są monotonne, nie stanowią wyzwania, nie przyczyniają się do większych celów organizacji lub osobistych aspiracji pracownika. Pracownicy mogą czuć, że ich praca jest mało istotna, nie mają wpływu na szerszy kontekst czy nie rozwijają swoich umiejętności.

To często prowadzi do obniżenia motywacji, zaangażowania i ogólnej satysfakcji z pracy. 

 


 

Jak robotyzacja procesów biznesowych może odpowiedzieć na te potrzeby?  

 

 

Poprzez przejęcie zadań rutynowych i powtarzalnych, robotyzacja umożliwia pracownikom skoncentrowanie się na bardziej wymagających i satysfakcjonujących aspektach pracy.

Na przykład, pracownik zajmujący się analizą danych może skupić się na głębszym badaniu trendów i tworzeniu strategii, zamiast na manualnym zbieraniu i sortowaniu danych. 

Dodatkowo, robotyzacja może przyczynić się do rozwoju nowych umiejętności, takich jak zarządzanie projektami czy kreatywne rozwiązywanie problemów. Pracownicy mają szansę na naukę obsługi nowych narzędzi i technologii, co zwiększa ich wartość na rynku pracy i poczucie osobistego rozwoju. 


Wreszcie, robotyzacja może poprawić jakość pracy, zmniejszając błędy ludzkie i zwiększając efektywność. To przekłada się na lepsze wyniki firmy i poczucie dumy pracowników z ich wkładu. Wszystko to składa się na bardziej satysfakcjonujące i zaangażowane środowisko pracy. 

 

 
pracownicy

Dla głębszego zrozumienia tematu,

na podstawie badań McKinsey przedstawimy

sześć archetypów pracowników

oraz propozycji działań dla liderów w celu skierowania pracowników ku większej satysfakcji z wykonywanej pracy. 

 

 


 

1.Rezygnujący - zmierzający do wyjścia 

 

Pracownicy, którzy są na drodze do rezygnacji, nie zawsze są najmniej wydajni, lecz często należą do najmniej zadowolonych i zaangażowanych w organizacji. Ich niezadowolenie może negatywnie wpłynąć na wydajność i prowadzić do decyzji o odejściu.  

 

Dla pracodawców kluczowe jest zauważenie, gdy wartościowi pracownicy zaczynają czuć się niedoceniani. W odpowiedzi na to, pracodawcy powinni starać się reangażować te talenty, które mogły stracić motywację, szczególnie tych, którzy wcześniej osiągali wysokie wyniki, ale teraz wydają się rozczarowani obecną sytuacją. 

 

Szacunkowy procent w każdej organizacji: 10% 

 

 


 

 

2.Zakłócacze - niezaangażowani i demotywujący innych 

 

 

Wśród różnych grup pracowników, ci niezaangażowani mogą mieć największy negatywny wpływ na organizację. Ich postawa może być wynikiem traktowania przez firmę oraz jak koledzy z pracy ich postrzegają. Takie osoby, nie wykazując zaangażowania, mogą obniżać wydajność całego zespołu. Ich zachowanie, które można porównać do "wampiryzmu energetycznego", który osłabia motywację wśród współpracowników. Co więcej, równy dostęp do nagród dla wszystkich pracowników, niezależnie od ich zaangażowania, może zniechęcać najbardziej wydajnych pracowników, gdyż odczuwają niesprawiedliwość. Natomiast kultura wzajemnej odpowiedzialności może poprawić ogólną wydajność w firmie. 

 

Liderzy powinni skupić się na reangażowaniu tych pracowników, oferując rozwój kariery i pokazując jak ich praca łączy się z celami firmy. Ważne jest, aby zarządzać oczekiwaniami i nagradzać wysoką wydajność, a także zapewnić możliwości awansu. W przypadku nieskuteczności tych działań, rozważenie zmiany ról lub środowiska pracy może być pomocne w ponownym zaangażowaniu pracowników. 

 

Szacunkowy procent w każdej organizacji: 11% 

 

 


 

 

3.Minimalista - robi absolutne minimum  

 

Pracownicy umiarkowanie niezaangażowani charakteryzują się średnim poziomem zaangażowania i wydajności, nie wykazując ani pełnego zadowolenia, ani aktywnego niezadowolenia. Spełniają oni tylko podstawowe wymagania swoich stanowisk bez większego entuzjazmu czy inicjatywy, co odbija się na ich wynikach i samopoczuciu. Nie należy oczekiwać od nich nadmiernej poświęcenia na rzecz firmy w stosunku do życia prywatnego. 

Kluczowe jest umożliwienie autonomii w pracy, co oznacza elastyczność miejsca i czasu pracy. Dając pracownikom większą kontrolę i możliwości rozwoju, przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnego wynagrodzenia, pracodawcy mogą znacząco podnieść ich zaangażowanie, co przyniesie korzyści finansowe firmie i poprawi morale zespołu. 


Szacunkowy procent w każdej organizacji: 32% 

 

 


 

 

 

4.Wielozadaniowcy - różny poziom zaangażowania 

 

Pracownicy często pracujący zdalnie, wykonują równocześnie dwie lub więcej prac, co może mieć różny wpływ na ich produktywność. Niektórzy z nich są zaangażowani i produktywni, podczas gdy inni mogą negatywnie wpływać na działanie organizacji. Chociaż ci pracownicy mogą wykonywać dwie lub więcej stanowisk, ich powody, dla których to robią, różnią się w zależności od tego, gdzie znajdują się w spektrum satysfakcji. 

 

Firmy powinny skupić się na niezadowolonych pracownikach z tej grupy, oferując lepsze wynagrodzenia i możliwości rozwoju, aby zniwelować potrzebę równoczesnego wykonywania kilku prac. Współpraca menedżerów z działem HR w celu mapowania ścieżek kariery i jasnego definiowania ról może również pomóc w rozwiązaniu tego problemu. 

 

 

Szacunkowy procent w każdej organizacji: 5% 

  

 

 

5.Mistrzowie inicjatywy - out of the box 

 

Ta grupa pracowników, znajdująca się na pozytywnym końcu spektrum satysfakcji, jest rdzeniem organizacyjnym, składającym się z zaangażowanych i wiarygodnych wykonawców. Dla swoich pracodawców są gotowi zrobić więcej niż wymagane, często angażując się w dodatkowe projekty i wspierając kolegów.  

 

Firmy mogą maksymalizować ich potencjał, zapewniając znaczącą pracę, elastyczność i wspierające środowisko pracy, które promuje współpracę i eliminuje toksyczność. Wysokie wynagrodzenie samo w sobie może nie być motywujące dla tej grupy, ale uczciwe traktowanie jest kluczowe dla ich zaangażowania. 

 

Szacunkowy procent w każdej organizacji: 38% 

 

 


 

 

6.Wschodzące gwiazdy - wnoszą wartość i inspirują innych  

 

To wyjątkowi pracownicy w organizacji, przynoszący znaczną wartość dzięki swoim talentom, elastyczności i zdolności do znalezienia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Mają duży wpływ na wydajność i produktywność. Zdolni są osiągnąć wysoki poziom stałej satysfakcji, dzięki odnalezieniu sensu i celu w pracy. Ta grupa narażona jest na podwyższone ryzyko wypalenia zawodowego z powodu większego obciążenia pracą. Jest to szczególne niebezpieczeństwo, ponieważ odnosi się do wykonywania kreatywnych działań. 

 

Aby zapobiec ryzyku wypalenia zawodowego, firmy powinny chronić te talenty, ograniczając ich obciążenie pracą i zapewniając im znaczące zadania. Ważne jest także dbanie o ich samopoczucie i utrzymanie równowagi między wydajnością a dobrym samopoczuciem. 

 

Szacunkowy procent w każdej organizacji: 4% 

 

 


 

 

Aby poradzić sobie z niezadowoleniem i niską wydajnością pracowników, firmy powinny skoncentrować się na utrzymaniu satysfakcji i zaangażowania najlepiej wykonujących pracowników, jednocześnie starając się stworzyć podobne warunki dla innych grup pracowników. Niezbędne jest identyfikowanie tych, którzy będą reagować na interwencje skierowane na rozwój kariery, elastyczność i poczucie celu. 

 

 

 

Przyszłość jest teraz… 

 


W miarę jak przełomowe technologie, takie jak AI i generatywna sztuczna inteligencja, ewoluują, zmieniają one naturę pracy, a pracownicy skłaniają się wykonywania bardziej innowacyjnych zadań.  

Robotyzacja procesów biznesowych wpisuje się w tę zmianę, pozwalając pracownikom oddać się zadaniom wymagającym większej kreatywności, współpracy i zaawansowanego rozwiązywania problemów. Automatyzacja rutynowych i powtarzalnych zadań przez roboty RPA umożliwia pracownikom koncentrację na bardziej wartościowych działaniach, co z kolei może prowadzić do wyższej wydajności, innowacyjności i wnioskując z najnowszych badań - lepszego zaangażowania i satysfakcji pracowników.  

 

 

 

Chcesz zwiększyć produktywność i zaangażowanie Twoich pracowników?


Zamów bezpłatną konsultację i dowiedz się jaki potencjał ma robotyzacja w Twojej firmie!

50 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page