top of page

Wdrożenie Robotic Proces Automation w firmie Scania Finance Polska

Branża: Automotive/Leasing

Proces: Automatyzacja tworzenia cesji umów leasingowych w systemie front office  

Skuteczność: 100%

O FIRMIE:

Scania Finance Polska jest częścią globalnej grupy TRATON  oferującą rozwiązania finansowe skrojone na miarę potrzeb swoich klientów, głównie skupiających się na sektorze transportu i logistyki. Firma oferuje szeroki zakres usług finansowych, które umożliwiają klientom zakup i eksploatację nowych i używanych pojazdów Scania a także naczep, przyczep i zabudów różnego typu konfigurowanych z tymi pojazdami. Dzięki głębokiej wiedzy branżowej oraz zrozumieniu wyzwań, z jakimi borykają się firmy transportowe i logistyczne, Scania Finance Polska jest w stanie oferować usługi dopasowane do indywidualnych oczekiwań swoich klientów, wspierając ich w osiąganiu celów biznesowych.

KONKRETNA POTRZEBA BIZNESOWA

Wprowadzając w firmie zmiany w procesie tworzenia cesji umowy leasingu w systemie front office poszukiwaliśmy rozwiązania pozwalającego realizować go w sposób jak najbardziej efektywny i dający poczucie właściwego wykorzystania wszystkich dostępnych zasobów. Widzieliśmy potrzebę uwolnienia czasu osób zaangażowanych w proces wykonujących powtarzalne, proste czynności wprowadzania danych na rzecz wykorzystania ich wiedzy i umiejętności w bardziej specjalistycznych i wymagających obszarach działań współpracy z klientem. 

Proces ten obejmował odczytywanie danych z dokumentów PDF, ich weryfikację z danymi wystawionymi z  systemu obsługi umów, a następnie tworzenie transakcji cesji w systemie front office. Ze względu na dużą liczbę danych proces ten był nie tylko czasochłonny, ale również bardzo podatny na błędy ludzkie, co mogło prowadzić do dużych opóźnień w realizowaniu transakcji cesji a w konsekwencji do pogorszenia poziomu obsługi klienta i frustracji po stronie osób zaangażowanych w cały proces.

NASZE ROZWIĄZANIE

Otrzymaliśmy od firmy Scania Finance Polska prośbę o stworzenie rozwiązania IT, które zautomatyzuje proces tworzenia transakcji cesji umów leasingowych. W celu rozwiązania tego problemu, stworzyliśmy robota RPA, który został zaprogramowany do realizacji następujących czynności:

  • monitorowanie folderu sieciowego w poszukiwaniu nowych formularzy PDF z informacjami dotyczącymi umów cesji

  • automatyczne odczytywanie danych zawartych w PDF 

  • weryfikowanie  informacji z danymi w systemie obsługi umów leasingu

  • tworzenie transakcji  cesji w systemie front office:  utworzenie klienta, wpisanie danych harmonogramu, przekazywanie transakcji na odpowiedni status, przesyłanie powiadomień do użytkowników 

 

Proces ten jest teraz w pełni zautomatyzowany, co eliminuje możliwość błędów ludzkich oraz znacząco przyspiesza czas przetwarzania umów cesji.

REZULTAT

Dzięki wdrożeniu robota RPA, proces generowania cesji umów leasingowych stał się znacznie bardziej efektywny i precyzyjny. 

 

Scania Finance Polska pozytywnie ocenia skuteczność zautomatyzowanego procesu. Wdrożenie RPA w tym obszarze zarówno skróciło czas tworzenia transakcji cesji jak i zwiększyło satysfakcję pracowników poprzez eliminację powtarzalnych i błędogennych czynności wprowadzania danych.  

 

Firma zrobiła ważny krok w kierunku automatyzacji swoich procesów biznesowych, co w dłuższej perspektywie może przyczynić się do znaczącej poprawy jakości usług oferowanych klientom.

3.png
  • Robot przetwarza zamówienia nieprzerwanie, nawet w godzinach nocnych, co znacząco przyspiesza ich realizację. 

  • Eliminacja powtarzalnych i błędogennych czynności wprowadzania danych 

  • Skuteczność przetwarzania na poziomie 100%, co oznacza, że wszystkie dokumenty dostarczone do robota programowego zostały przeprocesowane automatycznie

ETAPY WDROŻENIA ROBOTYZACJI PROCESU

5_61_20_pl.png
krok 1 analiza procesu

Pierwszym krokiem w drodze do automatyzacji procesu tworzenia cesji umów leasingowych było dokładne zrozumienie obecnego procesu w firmie Scania Finance Polska. Przeanalizowaliśmy wspólnie z dedykowanym po stronie naszego klienta zespołem cały proces biznesowy oraz używane do jego realizacji narzędzia. Zrozumienie każdego z poszczególnych  etapów było kluczowe dla opracowania skutecznego rozwiązania RPA.

krok 2 wycena

Po dokonanej wspólnie analizie przedstawiliśmy Scania Finance Polska wycenę projektu, która obejmowała koszty związane z projektowaniem, budową i wdrożeniem robota RPA. Wycena ta uwzględniała również szacunkowy czas potrzebny na zakończenie projektu oraz korzyści, jakie firma mogła uzyskać dzięki zautomatyzowaniu tego procesu.

krok 3 budowa robota

Po akceptacji oferty, przystąpiliśmy do konstrukcji robota. Zaimplementowaliśmy, poszczególne elementy: monitoring folderu sieciowego w poszukiwaniu nowych formularzy PDF, odczyt z nich danych, weryfikacja danych w systemie obsługi leasingów, tworzenie zamówienia cesji w systemie sprzedażowym. 

krok 4 faza testów

Przeprowadziliśmy serię testów w kontrolowanym środowisku, aby upewnić się, że robot działa prawidłowo i spełnia wszystkie wymagania Scania Finance Polska. Testy obejmowały różne scenariusze, aby zobaczyć, jak robot radzi sobie z różnymi danymi wejściowymi w formularzach PDF oraz różnymi scenariuszami, które mogą wystąpić w trakcie procesu.

krok 5 uruchomienie i wsparcie

Po zakończeniu testów i optymalizacji robota na podstawie uzyskanych wyników, robot został uruchomiony w środowisku produkcyjnym. Zapewniliśmy stałe wsparcie techniczne, aby monitorować działanie robota i szybko rozwiązywać ewentualne problemy. Dzięki temu, Scania Finance Polska mogła zacząć czerpać korzyści z automatyzacji procesu generowania cesji umów leasingowych, a pracownicy mogli skupić się na bardziej wymagających zadaniach, co w dłuższej perspektywie przyczyni się do poprawy efektywności operacyjnej firmy.

W firmie Scania Finance Polska zidentyfikowano proces tworzenia cesji umów leasingowych jako obszar, który mógłby znacząco skorzystać na automatyzacji. Manualne wprowadzanie danych z formularzy PDF do systemów IT  było czasochłonne i podatne na błędy ludzkie. Dzięki zastosowaniu technologii Robotic Process Automation (RPA), udało się znacząco zautomatyzować ten proces.

Robot RPA, który stworzyliśmy, monitoruje folder sieciowy, odczytuje dane z otrzymanych formularzy PDF, weryfikuje je w systemie obsługi leasingów, a następnie tworzy transakcje cesji w systemie front office.

Wdrożenie to nie tylko zmniejszyło czas potrzebny na tworzenie cesji, ale także zminimalizowało błędy, zwiększając tym samym niezawodność i efektywność procesu. Scania Finance Polska jest bardzo zadowolona z wyników projektu, co pozwala jej pracownikom skoncentrować się na bardziej wymagających zadaniach, jednocześnie poprawiając jakość obsługi klienta w zakresie umów leasingowych. Automatyzacja ta stanowi ważny krok na drodze do pełnej cyfryzacji procesów biznesowych w firmie, co przekłada się na lepszą konkurencyjność oraz zadowolenie klientów. 

_DSC2758_1200.png

„Poszukując zwiększenia efektywności procesów zachodzących w naszej firmie dostrzegliśmy duży  potencjał w automatyzacji czasochłonnych i powtarzalnych działań. Owocem współpracy z firmą Automa Services jest zautomatyzowanie około trzydziestu procesów w naszej organizacji. Projekty wdrażające RPA są prowadzone na wysokim poziomie i przyniosły, przynoszą (automatyzacje w trakcie) i wierzymy, że nadal będą przynosiły (plany na kolejne wdrożenia) wymierne korzyści dla Scania Finance Polska. Firma Automa jest partnerem godnym zaufania, któremu z pełnym przekonaniem można powierzyć automatyzację procesów w firmie.”

Krzysztofa Kaca

Dyrektor operacyjny

Scania Finance Polska

Usprawnienie procesów w firmie brzmi jak wyzwanie?

Rozpocznij zmiany od bezpłatnej konsultacji i razem wypracujmy skuteczne strategie dla Twojego biznesu!

bottom of page