top of page
  • Zdjęcie autoraNatalia Grzywacz

RPA a zarządzanie zmianą w organizacji.

Zaktualizowano: 11 czepracownicy

Decyzja zapadła: wprowadzamy robotyzację. To przełomowy moment dla każdej organizacji, otwierający drzwi do nowych możliwości i efektywności. Jednak wśród całego entuzjazmu dla technologicznych innowacji, pojawia się wyzwanie, które często bywa pomijane, ale ma kluczowe znaczenie dla sukcesu całego przedsięwzięcia: obawy pracowników.

Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań takich jak Robotic Process Automation może budzić zrozumiałe niepokoje. Pracownicy mogą obawiać się o przyszłość swojej pracy, zmian w zakresie obowiązków, a także o to, czy będą w stanie dostosować się do nowej, cyfrowej rzeczywistości. To naturalna reakcja na zmianę, która wymaga od organizacji nie tylko skupienia się na aspektach technologicznych, ale również na efektywnym zarządzaniu zmianą i adresowaniu tych obaw.


Badanie dotyczące obaw pracowników przy wdrażaniu RPA przeprowadzone przez Forrester Consulting na zlecenie UiPath pokazuje, że około 82% badanych firm dostrzega zarządzanie zmianą jako główne wyzwanie, podkreślając emocjonalny opór pracowników jako znaczącą przeszkodę dla inicjatyw automatyzacji. To badanie rzuca światło na istotny aspekt wprowadzania nowych technologii w miejscu pracy, mianowicie na ludzki wymiar transformacji cyfrowej. Wskazuje ono na konieczność nie tylko technologicznego przygotowania organizacji do wykorzystania RPA, ale również na potrzebę wsparcia pracowników w procesie zmian.


Jak więc podejść do tego wyzwania?


W obliczu wyzwań związanych z wprowadzaniem nowych technologii, niezastąpioną rolę odgrywa zastosowanie praktyki OCM - Organizational Change Management, skupionej na zarządzaniu ludzkim wymiarem transformacji. Zastosowanie zbioru najlepszych praktyk zarządzania usługami IT czyli ITIL4, pozwala nam upewnić się, że proces adopcji robotyzacji przeprowadzimy w sposób płynny i efektywny, eliminując ponadto nadmierne i często niepotrzebne obawy w tym zakresie. Zarządzanie zmianą organizacyjną opiera się na kilku kluczowych filarach, które pozwalają na efektywne wprowadzenie i adaptację do zmian.Rozpoznanie terenu i zrozumienie obaw


Rozpoczynając proces wdrażania RPA, kluczowe jest zrozumienie, jakie obawy i wątpliwości nurtują pracowników. Mogą one dotyczyć zarówno bezpieczeństwa zatrudnienia, jak i adaptacją do nowych narzędzi. Aby skutecznie nimi zarządzać, organizacja musi stworzyć przestrzeń do otwartej komunikacji.


Praktyczna porada: Utwórz anonimową ankietę, w której pracownicy mogą wyrazić swoje obawy i sugestie. To nie tylko pozwoli na zidentyfikowanie konkretnych problemów, ale również pokaże pracownikom, że ich opinia jest ważna i brana pod uwagę w procesie wdrażania zmian.


Możliwe przeszkody: Pracownicy mogą obawiać się reperkusji za wyrażenie negatywnych opinii. W takim środowisku trudno o otwartą i szczere dyskusję, co może utrudnić identyfikację i adresowanie rzeczywistych problemów.


Rozwiązanie problemu: Zapewnij pełną anonimowość w ankietach i komunikuj jasno, że wszystkie opinie są cenne i będą traktowane jako konstruktywny feedback. Ważne jest, aby zarząd zobowiązał się do działania na podstawie zebranych informacji, pokazując przez to, że głos pracowników ma realny wpływ na kształtowanie procesów w firmie.
Budowanie fundamentów, czyli edukacja i komunikacja


W kontekście wprowadzania robotyzacji procesów biznesowych, budowanie solidnych fundamentów poprzez edukację i komunikację staje się podstawą, na której opiera się sukces implementacji. Jest to proces, który wymaga nie tylko zrozumienia technologicznych aspektów RPA, ale przede wszystkim budowania zaufania i przełamywania oporu przed zmianami, co zapewnia płynne przejście do nowoczesnego, zautomatyzowanego środowiska pracy.Komunikacja z pracownikami wewnątrz organizacji

Kluczowym elementem jest otwarta i przejrzysta komunikacja z zespołem na temat wdrażania RPA. Ważne jest, aby pracownicy rozumieli, że celem automatyzacji jest usprawnienie ich pracy i zwiększenie efektywności całej firmy, a nie zastąpienie ludzi przez wirtualne roboty. Regularne spotkania, na których pracownicy mogą wyrażać swoje obawy i zadawać pytania, pomogą rozwiać wątpliwości i zbudować zaufanie do nowych technologii.


Edukacja: Zewnętrzne szkolenia

Jeżeli chodzi o edukację w obszarze RPA, rekomendowane jest korzystanie ze specjalistycznych szkoleń prowadzonych przez zewnętrznych ekspertów. Takie podejście ma kluczowe znaczenie, ponieważ profesjonaliści ci dysponują głęboką wiedzą teoretyczną oraz bogatym doświadczeniem praktycznym. Specjaliści od RPA są w stanie przeprowadzić uczestników przez cały proces wdrażania technologii – od początkowego zrozumienia jej podstaw, przez identyfikację procesów biznesowych najlepiej nadających się do automatyzacji, aż po optymalizację i skalowanie rozwiązań. Skorzystanie z zewnętrznych szkoleń to możliwość zrozumienia, jak efektywnie wykorzystać RPA w różnorodnych scenariuszach biznesowych, co znacząco przyspiesza proces adaptacji i maksymalizuje korzyści płynące z automatyzacji.


Szkolenia z zakresu RPA są skierowane do szerokiego grona odbiorców w organizacji, obejmując zarówno osoby na stanowiskach decyzyjnych, managerów, specjalistów IT, jak i zespoły operacyjne. Programy te są zaprojektowane, aby dostarczyć każdej grupie odpowiedniej wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywnego wykorzystania robotyzacji procesów biznesowych.

Szkolenia często wykorzystują case studies, które prezentują realne scenariusze wdrożenia RPA w różnych branżach. To pozwala uczestnikom zobaczyć konkretne przykłady sukcesów i wyzwań, a także uczy, jak adaptować najlepsze praktyki do specyfiki własnej firmy.
Wsparcie i liderzy zmian


człowiek patrzący na cele

Zadaniem liderów zmian jest aktywne wsparcie zespołów w adaptacji do nowych technologii. Ważne jest, aby byli dla nich mentorem i przewodnikiem przez cały proces zmiany, pomagając zrozumieć korzyści płynące z automatyzacji oraz sposób, w jaki może ona ułatwić codzienną pracę.


Praktyczna porada: Aby skutecznie zarządzać zmianą, managerowie powinni zapewnić regularne sesje coachingowe i mentoringowe, które pomogą pracownikom przełamać opór i zbudować kompetencje niezbędne do pracy z nowymi narzędziami. Takie sesje mogą również służyć do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk między zespołami.
Pilotaż i testowanie


Przeprowadzenie pilotażu RPA w wybranych obszarach to strategiczny krok, który pozwala na ocenę skuteczności automatyzacji w kontrolowanych warunkach. Pilotaż umożliwia organizacji zrozumienie, jak nowe technologie wpływają na bieżące procesy i jakie korzyści mogą przynieść ich wdrożenie na większą skalę. To także szansa na zaangażowanie pracowników w proces zmiany i gromadzenie ich opinii na temat nowych rozwiązań.


Praktyczna porada: Starannie wybierz procesy do pilotażu, które są reprezentatywne dla szerokiego spektrum działalności firmy i mogą wyraźnie pokazać korzyści płynące z automatyzacji. Monitorowanie wyników pilotażu pozwoli nie tylko na ocenę skuteczności RPA, ale również na dostosowanie strategii wdrożenia na podstawie uzyskanych danych.


Możliwe przeszkody: W trakcie pilotażu mogą pojawić się niespodziewane wyzwania techniczne lub opór ze strony pracowników, co może wpłynąć na percepcję całego projektu. Kluczowe jest, aby być przygotowanym na takie sytuacje i odpowiednio je adresować.


Rozwiązanie problemu: Zachowanie transparentności w komunikacji o celach i wynikach pilotażu jest niezbędne. Regularne spotkania z zespołami uczestniczącymi w pilotażu, na których będą omawiane napotkane trudności oraz zbierane opinie, mogą pomóc w szybkim identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów. Ważne jest, aby podkreślić, że każde wyzwanie jest okazją do nauki i udoskonalenia procesów przed ich pełnym wdrożeniem.
Wdrożenie i monitorowanieczłowiek analizuje dane

Po pomyślnym pilotażu i decyzji o pełnym wdrożeniu RPA, przedsiębiorstwo staje przed zadaniem nieustannego monitorowania, oceny i optymalizacji automatyzowanych procesów. To kluczowy etap, który zapewnia, że wdrożenie przynosi oczekiwane korzyści, takie jak zwiększenie wydajności, redukcja kosztów i poprawa jakości pracy. Ciągłe doskonalenie i rozwijanie systemów RPA to nie tylko kwestia technologii, ale również zarządzania i kultury organizacyjnej.


Praktyczna porada: Skorzystaj z zaawansowanych narzędzi analitycznych i dashboardów, które oferują wgląd w realne wyniki działania procesów automatyzowanych. Analizuj kluczowe wskaźniki wydajności (KPIs), aby zidentyfikować obszary, gdzie RPA przynosi największe korzyści, oraz te, które wymagają dalszej optymalizacji lub automatyzacji. Wykorzystanie danych do podejmowania decyzji jest fundamentem efektywnego wdrażania technologii.


Możliwe przeszkody: Jednym z wyzwań może być utrzymanie długoterminowego zaangażowania i entuzjazmu pracowników wobec trwających zmian. Z czasem początkowa ekscytacja może opaść, a pracownicy mogą poczuć zmęczenie ciągłymi modyfikacjami w swojej codziennej pracy.


Rozwiązanie problemu: Aby utrzymać zaangażowanie pracowników, ważne jest regularne komunikowanie o postępach i sukcesach projektu, a także wyróżnianie i nagradzanie osiągnięć indywidualnych i zespołowych. Pokazuj, jak ich praca przyczynia się do osiągania celów organizacji. Organizuj regularne spotkania i sesje feedbackowe, na których pracownicy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i pomysłami na dalsze usprawnienia.


Dodatkowo, wdrażaj programy rozwoju zawodowego i szkolenia, które pomagają pracownikom nabywać nowe umiejętności niezbędne w zmieniającym się środowisku pracy. Takie działania nie tylko podnoszą kompetencje zespołu, ale również budują poczucie wartości i przynależności do organizacji. 


Wdrażanie Robotic Process Automation w organizacji to nie tylko kwestia technologiczna, ale przede wszystkim wyzwanie związane z zarządzaniem zmianą. Kluczowym aspektem tego procesu jest zrozumienie, że ostateczny sukces zależy od ludzi, którzy są sercem każdej firmy. Efektywne zarządzanie zmianą przy wprowadzaniu RPA wymaga zatem odpowiedniego planowania i wdrożenia technologii oraz skupienia się na aspektach ludzkich – jak pracownicy przyjmą i zaadoptują nowe rozwiązania.


Pomijanie zarządzania zmianą w procesie wdrażania RPA może prowadzić do oporu, niepewności i niezrozumienia celów projektu, co z kolei może osłabić jego efektywność i pozytywny wpływ na organizację. Dlatego tak ważne jest, aby podejście do wprowadzania RPA było holistyczne, uwzględniające nie tylko aspekty techniczne, ale przede wszystkim ludzki wymiar zmiany. 


Zorganizuj szkolenie dla swojego zespołu z Automa Services!


Nasze dedykowane szkolenia, skrojone na miarę potrzeb Twojej firmy, zapewnią zarówno kadrze zarządzającej, jak i pracownikom operacyjnym kluczowe umiejętności do efektywnego implementowania i korzystania z automatyzacji procesów biznesowych. Rozumiemy unikatowość każdej organizacji, dlatego nasze programy są dostosowane do specyficznych celów i wyzwań, z jakimi się mierzysz.
22 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page