top of page
  • Zdjęcie autoraMichal Zaremba

5 kluczowych trendów rozwoju Robotic Process Automation w 2020 roku

Zaktualizowano: 21 lut 2020


Portal TechBeacon opublikował bardzo ciekawe zestawienie kluczowych trendów Robotic Process Automation na rok 2020.


RPA znajduje się obecnie na szczycie zainteresowania IT jak i biznesu i wszystko wskazuje, że sytuacja się nie zmieni w ciągu najbliższego roku.


#1 Zmagania ze skalowaniem RPA


Adopcja RPA rośnie w bardzo dużym tempie. Według szacunków Forrester Research, sprzedaż oprogramowania do robotyzacji osiągnie 2,4 miliarda dolarów w 2020 roku, co oznacza trzykrotny wzrost w stosunku do 2017 roku, a Gartner uznał RPA za najszybciej rozwijającą się technologię i w zeszłym roku.


Znaczący wzrost jest wg. analityków spowodowany znaczną liczbą projektów pilotażowych i pojedynczych use-case’ów. O ile wiele firm zdecydowało się na wypróbowanie RPA, jedynie niewielka ilość z tych firm zdecydowała się na znaczne rozszerzenia zastosowania tej technologii w swoich organizacjach. W około 50% firm adopcja robotyzacji została zrealizowana do poziomu nieprzekraczającego 10 robotów. Jedynie 2% firm, które zdecydowały się na zastosowanie tej technologii osiągnęło poziom wdrożenia powyżej 500 robotów.


Firmy zmagają się obecnie z zagadnieniem zastosowania większej ilości robotów w różnych działach i departamentach a dodatkowo pracują nad zwiększeniem utylizacji obecnie wdrożonych robotów w celu polepszenia ROI związanego z poczynionymi inwestycjami. Według Forrester’a jedynie 29% firm jest zadowolonych z wskaźnika wykorzystania robot’ów programowych podczas gdy 62% respondentów deklaruje średni czas pracy robota nieprzekraczający 3 godzin dziennie.


#2 Orkiestracja RPA na pierwszym planie


Według badań Forrester istnieje kilka czynników powstrzymujących organizacje przed skalowaniem robotyzacji. Wiele z nich zmaga się z trudnym wyzwaniem, jakim jest zarządzanie botami i ich orchestracją.


Rozwinięciem powyższego jest spostrzeżenie Micro Focus: Konstruując przepływy procesów z wykorzystaniem RPA istotne jest zapewnienie stosownej infrastruktury do zarządzania robotyzacją. Im więcej robotów zostanie zaimplementowanych w organizacji tym większy nakład czasu potrzebny jest na zarządzanie robotami, które paradoksalnie w rozumieniu idei automatyzacji miały właśnie nakład czasu na wykonanie zadań zredukować. Jeśli zarządzanie robotami nie zostanie przeprowadzone właściwie, można poświęcić więcej czasu na zarządzanie nimi, niż one zaoszczędzą.


Według Micro Focus istnieje istotne ryzyko skonstruowania rozwiązania w pełni odbiegającego od pierwotnych intencji. Jeśli wdrożenie zarządzania robotami nie zostanie poprawnie przeprowadzone, Robotic Process Automation, które miało rozwiązać wiele problemów i zwiększyć wydajność działania organizacji, będzie konieczność zatrudniania całego zespołu dedykowanego do tego celu.


Innym elementem niezbędnym do zaadresowania jest konstrukcja zarówno robotów programowych w taki sposób by były zmiany w wykorzystywanych przez nie aplikacjach wpływały na ich działanie w możliwie minimalny sposób.


Wszystkie powyższe elementy jasno wskazują na to co Phil Fersht, CEO Hfs określa mianem „pozbawienia niespełnionej obietnicy” i dlatego stało się jasne, że rynek pilnie potrzebuje redefinicji i nowego manifestu.


„Dyskusja wyraźnie przeszła w obszar kompleksowej optymalizacji procesów i workflow’ów, a nie o tą całą bzdurę o „robocie na każdym komputerze””- powiedział Fersht nt. zmiany w filozofii RPA w 2019 r.


Według niego: „W 2020 r. pojawi się nowe podejście, gdzie inteligentne przedsiębiorstwa będą badać szerszy zestaw narzędzi do odkrywania procesów, eksploracji procesów, automatyzacji procesów i wprowadzania danych, aby pomóc zdefiniowaniu i zorganizowaniu prawdziwych kompleksowych procesów end-to-end, które faktycznie łączą klientów, pracowników i dostawców”.


Czy zgadzasz się z tą prognozą?


#3 Process Discovery


Najważniejsze z działań poza przedstawionym powyżej zarządzaniem i orkiestracją będzie w bieżącym roku dążenie do większej dojrzałości w odkrywaniu procesów (ang. process discovery) - w szczególności w sprawdzaniu procesów pod kątem potencjalnej automatyzacji w RPA, mapowaniu zadań związanych z procesami, określaniu ich kroków i dokumentowaniu przepływu.


Istota zagadnienia polega, wg Micro Focus, na położeniu nacisku na ogólne odkrywanie procesów, bazując na operacjach wykonywanych na frontend’owym interfejsie systemu.


Potraktowanie zagadnienia Process Discovery jako naukę będzie miało kluczowe znaczenie nie tylko dla zapewnienia, że roboty software’owe zaprojektowane do automatyzacji procesów są wydajne i stabilne, ale także dla wyeliminowania mniej przydatnych use-case’ów procesowych i zapewnienia, że ​​organizacje budują automatyzacje RPA możliwie najefektywniej pod kątem utylizacji robotów.


Zagadnienie ustalania jakie procesy powinno się automatyzować jest zdecydowanie często spotykaną trudnością na jaką napotyka się wiele firm. W praktyce istnieją obecnie mechanizmy pozwalające na wykorzystanie technologii AI/ML wspierające tą początkową fazę robotyzacji.


„Wiele firm ma trudności z ustaleniem, co powinny zautomatyzować” - powiedział Aniket Maindarkar, wiceprezes i dyrektor generalny ds. Usług w zakresie procesów biznesowych w DXC Technology. Duża część usług RPA jego firmy opiera się na początkowym procesie odkrywania, który bada historyczne dane transakcyjne (np. dane dotyczące zobowiązań lub należności, dane transakcyjne dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi, etc.) i korzysta z narzędzi AI, takich jak Google TensorFlow, aby mieć obraz tego jak często występują transakcje, jak długie są kroki itd. w celu zidentyfikowania najbardziej odpowiednich przypadków użycia RPA.


#4 Szerokie spojrzenie na automatyzację przedsiębiorstw


Według spostrzeżeń Techradar.com bazujących na raportach z badań, zagłębianie się w odkrywanie procesów ujawni sporo niewygodnych faktów dla wielu organizacji. Mowa tu przede wszystkim o czasochłonnych procesach, które z pozoru są dobrymi kandydatami do robotyzacji a w rzaczywistości są one czasochłonne z uwagi na to, że są z założenia źle skonstruowane.


Dojrzała organizacja w ujęciu automatyzacji to taka, która skupia się na rozwiązywaniu problemów biznesowych a nie na automatyzacji pojedynczych zadań czy małych procesów. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie jakiego rodzaju problem biznesowy chcemy rozwiązać: czy jest to problem zadaniowy, problem procesowy, problem wydajnościowy czy też problem integracyjny. Wg. Dave’a Eastera z Micro Focus właśnie rozwiązując problem zadaniowy, częstokroć jesteśmy w stanie odkryć wielę innych, znacznie bardziej systemowych problemów z samym procesem.


Bardzo często zdarzają się sytuacje, w których pracując nad daną automatyzacją, zauważyć można, że dany proces powinien być skonstruowany w zupełnie inny sposób. Czasem nawet można dojść do wniosków, że źle zbudowany proces w przeszłości w ogóle nie może być automatyzowany w formule w jakiej był uprzednio procesowany np. z uwagi na zagadnienia natury compliance czy też bezpieczeństwa informacyjnego. Wg. Eastera: „Jest to rodzaj większej wizji, którą należy posiadać ... wykroczyć poza początkową automatyzację zadań”


To zagadnienie określane jest wśród analityków mianem IPA - Inteligent Process Automation. W swoich ramach zawiera ona zarówno wspomniane już Process Discovery jak i orkiestrację robotów. Wg. Easter’a IPA może nosić znamiona sloganu łączącego funkcjonalności i integracje obecnych narzędzi do RPA i BPM. Tak czy inaczej rok 2020 przyniesie znacznie szersze spojrzenie na rolę RPA w ogólnym obrazie automatyzacji firm, niż pojedyncze wdrożenia robotów programowych.


#5 Wzrost znaczenia dojrzałego zarządzania i nadzoru RPA


Rozwijanie wizji automatyzacji przedsiębiorstw jak i dążenie do skalowania RPA sprawią, że organizacje będą przyjmować bardziej dojrzałe podejście do RPA i zarządzania automatyzacją procesów w nadchodzącym roku.


„Z uwagi na fakt, że częstokroć technologia Robotic Process Automation inicjowana jest w firmach przez departamenty biznesowe, skutkuje to ryzykiem nieodpowiedniej kontroli i braku nadzoru nad tą technologią.” Wg LeClair’a, zarządzanie RPA jest w tym przypadku bardziej kwestią organizacyjną niż domeną funkcjonalności jakiejkolwiek platformy RPA.


Co raz więcej firm, które stosuje podejście konstrukcji „zespołu uderzeniowego” do zorganizowania i przeprowadzenia automatyzacji firmy. Ma to być sposobem na zwiększenie możliwości zarządzania RPA, zapewniając jednocześnie elastyczność i zgodność z potrzebami biznesowymi. Takie zespoły będą obejmowały interesariuszy z całej firmy, którzy sformalizują proces robotyzowania firmy, co da firmom możliwość zarówno kreowania pomysłów automatyzacji jak i ich realizacji ( z uwzględnieniem Process Discovery i ewaluacji pomysłów).


„Takie podejście zbliżone jest ideowo do podejścia crowdsourcingowego, polegającego na analizie możliwości zastosowania automatyzacji, a następnie na ustanowieniu zasad i wytycznych, które mogą zapewnić, że pomysły zostały zweryfikowane, wykonalne i dobrze zaprojektowane” - powiedział. LeClair


Zachęcamy do zapoznania się z materiałem na stronie: https://techbeacon.com/enterprise-it/robotic-process-automation-5-key-trends-watch


121 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page