top of page
  • Writer's pictureNatalia Grzywacz

Robotyzacja procesów biznesowych a bezpieczeństwo i ochrona danych. Co powinieneś wiedzieć?

Updated: 6 days agoRobotyzacja procesów biznesowych stała się jednym z najbardziej innowacyjnych narzędzi wspierających biznes w ostatnich latach.


Pan zastanawiający się nad bezpieczeństwem danych

Dzięki RPA, firmy mogą z łatwością zoptymalizować swoje procesy, zwiększając efektywność i dokładność.

Jak w przypadku każdej technologii, odpowiednie zarządzanie i wdrożenie są kluczem do maksymalizacji korzyści. Dlatego w tym wpisie chcemy omówić najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych w kontekście RPA.
Optymalizacja procesów z uwzględnieniem bezpieczeństwa


Robotyzacja procesów biznesowych oferuje wiele korzyści, ale tak jak każda technologia, wymaga właściwego zarządzania w zakresie strategii, projektowania, wdrażania i utrzymania. Dbałość o bezpieczeństwo jest częścią skutecznej implementacji RPA. Na jakie apekty powinniśmy zwrócić uwagę w tym zakresie?Jak zapewnić bezpieczeństwo w RPA?


Planowanie w oparciu o przetwarzane dane:

Jednym z najważniejszych etapów w wdrażaniu RPA jest planowanie. Zrozumienie procesów, które mają zostać zautomatyzowane, jak również przetwarzanych w ramach tych procesów danych, pozwala na dobór właściwego podejścia do automatyzacji i odpowiedniej technologii. Staranna konfiguracja jest niezbędna do zapewnienia, że roboty działają dokładnie tak, jak tego oczekujemy.


Regularne audyty:

Musimy pamiętać, że nie wystarczy tylko odpowiednio zaplanować, stworzyć i skonfigurować roboty programowe RPA. Regularne audyty bezpieczeństwa są niezbędne, aby upewnić się, że system działa poprawnie i bezpiecznie. Dzięki temu możemy szybko wykryć luki, przygotować plan modernizacji bezpieczeństwa RPA i finalnie naprawić ewentualne luki w działających rozwiązaniach.


Aktualizacje oprogramowania RPA i systemów IT:

Technologia nieustannie się rozwija, a z nią pojawiają się nowe zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa. Regularne aktualizacje oprogramowania RPA jak i systemów informatycznych wykorzystywanych przez roboty programowe zapewniają, że korzystamy z najnowszych rozwiązań bezpieczeństwa dostępnych na rynku. W konsekwencji redukujemy ekspozycje na ryzyko zapewniając wysokie bezpieczeństwo danych w naszej firmie.


Zarządzanie uprawnieniami:

Konstruując robota i przydzielając mu dostępy zawsze powinniśmy kierować się znaną z bezpieczeństwa IT zasadą najmniejszego uprzywilejowania. W RPA zasada ta polega na przydzieleniu robotom programowym minimalny zakres uprawnień, który jest niezbędny do wykonywania automatycznych czynności w procesie.


Logowanie zdarzeń:

Wszystkie kluczowe operacje wykonywane przez roboty powinny być detalicznie logowane i przechowywane w dedykowanym miejscu. Z punktu widzenia bezpieczeństwa, logi powinny znajdować się w zdefiniowanej przestrzeni (serwer logów), co pozwoli na przechowywanie wykonany operacji w niezmodyfikowanej formie. Logi te mogą dotyczyć zarówno opertacji technicznych jak i biznesowych.

Monitorowanie działania robotów:

Choć roboty działają automatycznie, to ważne jest, aby na bieżąco monitorować ich działalność. Systemy monitoringu pozwalają na szybkie wykrycie nieprawidłowości i reagowanie w razie potrzeby. Do monitoringu działania robotów możemy wykorzystać znane ze swojego zastosowania w infrastrukturze IT narzędzia monitoringu takie jak Zabbix, Nagios, PRTG, ELK i inne.


Szkolenia i świadomość personelu:

Nie tylko technologia jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo. Mawia się, że niestety w zakresie bezpieczeństwa informatycznego najsłabszym ogniwem są ludzie. Regularne szkolenia dla pracowników oraz budowanie świadomości na temat bezpieczeństwa i dobrych praktyk w obszarze RPA są niezbędne do utrzymania wysokiego poziomu ochrony.


Kultura bezpieczeństwa w organizacji:

Wspieranie kultury bezpieczeństwa, gdzie każdy członek organizacji rozumie i docenia znaczenie bezpiecznych praktyk w pracy z technologią, jest kluczem do sukcesu. Bezpieczeństwo powinno być priorytetem na każdym szczeblu przedsiębiorstwa.
Mamy nadzieję, że powyższe punkty pomogą w głębszym zrozumieniu, jak dbać o bezpieczeństwo w środowisku RPA i jakie kroki są niezbędne, aby maksymalnie z tego korzystać, jednocześnie dbając o ochronę danych i procesów.Perspektywy rozwoju bezpieczeństwa w robotyzacji procesów biznesowych


Panowie omawiający perspektywy zabezpieczenia danych

Technologia RPA nieustannie się rozwija, a wraz z nią pojawiają się nowe możliwości i rozwiązania. Oczekuje się, że w najbliższych latach zobaczymy jeszcze więcej narzędzi i praktyk skupionych na zwiększeniu bezpieczeństwa i ochrony danych. Kluczem jest ciągłe inwestowanie w wiedzę i edukację, aby być zawsze krok przed ewentualnymi wyzwaniami.


Na koniec odpowiedzmy na najczęściej pojawiające się pytania od klientów myślących o implementacji robotyzacji:


Czy RPA jest bezpieczne dla moich danych?

 

Tak, RPA może być bardzo bezpieczne, pod warunkiem właściwej konfiguracji, zarządzania i monitorowania. Kluczem jest wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń, takich jak szyfrowanie, kontrola dostępu i regularne audyty.

Jak RPA przestrzega przepisów o ochronie danych, takich jak RODO?

 

Systemy RPA mogą być skonfigurowane tak, aby przestrzegać różnych przepisów o ochronie danych w tym RODO/GDPR. Obejmuje to zarządzanie dostępem, przechowywanie danych, ich przetwarzanie oraz usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czy mogę kontrolować, które dane są przetwarzane przez RPA?

 

Tak, w projekcie wdrażania robota programowego określa się, które elementy procesu i jakie dane będą przetwarzane przez roboty. W trakcie projektowania robota możemy ustalić jakie dane oraz w jakim zakresie będą procesowane w sposób automatyczny a jakie zostaną przekazane do obsługi manualnej.
Czy potrzebuję specjalistycznego personelu do zarządzania bezpieczeństwem RPA?

 

Chociaż korzystne jest posiadanie dedykowanych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa IT oraz RPA, powinniśmy zapewnić, że zespół odpowiedzialny za analizę procesów, development automatyzacji RPA posiada wiedzę z tego zakresu.

Jeśli nie mamy pewności w tej kwestii, warto jest zdecydować się na konsultację z doświadczonym partnerem wdrażającym RPA takim jak Automa Services.


Wciąż masz wątpliwości?


Umów się z nami na bezpłatną konsultację, a odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

18 views0 comments

Comments


bottom of page